Εκπαιδευτική ταινία του Κ.Π.Ε. Καστοριάς για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών/τριών σε θέματα ατομικής προστασίας από τον πλημμυρικό κίνδυνο.

(https://youtu.be/iXV4HDBqlhw)

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του συλλογικού έργου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» - Συνεργασία Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Σχολικών Δραστηριοτήτων, μελών ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και εκπαιδευτικών σχολείων για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις πλημμύρες.


Floods: How can I stay safe?

(https://youtu.be/wSFoUDl8ioc)

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά