6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
"Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου, 1 & 2 Δεκεμβρίου 2012
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Α.Π.Θ.

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ(σε μορφή pdf)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 6o Συνέδριο  της ΠΕΕΚΠΕ τελεί υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

15:30-17:30

Προσέλευση - Εγγραφές

 

Έναρξη Συνεδρίου

 

Προεδρείο:

Γ. Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Ε.  Φουσέκη, Διευθύντρια Σ.Ε.Π.Ε.Δ.
Α. Ξυλόκοτα, Προϊσταμένη τμήματος Α.Υ. & Π.Ε.
Ι.  Παντής, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Ν.Στεφανόπουλος, Πρόεδρος  Δ.Σ.  Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
Γ. Βλάχος, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.  Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
Κ. Στυλιάδης, πρόεδρος Δ.Ε.  παραρτήματος Κ. Μακεδονίας

17:30

Νικόλαος Στεφανόπουλος,
Πρόεδρος  Δ.Σ.  Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Η ταυτότητα του Συνεδρίου

17.40-18.30

 

Χαιρετισμός Υφυπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α.,
Χαιρετισμός Δημάρχου Θεσσαλονίκης
Χαιρετισμοί προσκεκλημένων επισήμων

 

 

Εισηγήσεις Προσκεκλημένων Ομιλητών

 

18.30-19.15

Αλέξανδρος Δ. Γεωργόπουλος

"Η κρίση ως αφορμή για τον μετασχηματισμό του πολιτιστικού παραδείγματος: Η συμβολή της Π.Ε.

19.15-20.00

Κωνσταντίνος Κορφιάτης

"Τέλος εποχής (και) για την Π.Ε.; σκέψεις πάνω στους νέους θεματικούς και παιδαγωγικούς προσανατολισμούς της Π.Ε."

20.00-20.45

David Selby

«H εκπαίδευση για την αειφορία σε εποχές κρίσης»

20.45-21.15

Ερωτήσεις- συζήτηση

21.15

Ελαφρύ δείπνο (μπουφέ)

 

 

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Συνεδρία 1: Εκπαιδευτική έρευνα
Αίθουσα Α

Προεδρείο:   Π.Παπαδοπούλου,  Γ. Μαλανδράκης ,   Α. Μόγιας,  Θ.Ορεινός,

09:00-09:15

Ίδρυση και λειτουργία Βοτανικού Κήπου στη Ρόδο και οι δυνατότητες αξιοποίησής του στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Χριστιάνα Σδρόλλα, Βασίλης Παπαβασιλείου

09:15-09:30

Γνώσεις και Στάσεις Μαθητών Δημοτικού για θέματα περιβάλλοντος. Η συμβολή των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στέργιος Χατζάκης

09:30-09:45

Έρευνα για τα 20 χρόνια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Γιαννίρης Κωνσταντίνος

09:45-10:00

Η Επίδραση της Υλοποίησης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Διδακτική και Περιβαλλοντική Συμπεριφορά των Εκπαιδευτικών

Μαρία Μπαλάσκα,
 Ιωάννα Ραβάνη, Αναστάσιος Ζόμπολας

10:00-10:15

Η Πολυεπιστημονική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μια ξεχασμένη πρακτική στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το παράδειγμα της «Βιοποικιλότητας»

Αθανάσιος Μόγιας

10:15-10:30

Σταθερότητα και συνέπεια στο επίπεδο κατανόησης και παρανοήσεων της σχέσης ανάμεσα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και της εξασθένισης της στοιβάδας του όζοντος από φοιτήτριες/τές Τμημάτων Εκπαίδευσης.

Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Μαλανδράκης

10:30-10:45

Το Ανθρωπογενές «Φαινόμενο Θερμοκηπίου»:
Ιδέες Φοιτητών του ΠΤ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. Σχετικά με Αιτίες, Συνέπειες και Τρόπους Αντιμετώπισης

Σίμος Οικονομίδης, Δημήτρης Παπαναστασίου, Δημήτρης Μελάς,
Σταύρος Αυγολούπης

10:45-11:00

Οι αντιλήψεις νηπίων και παιδιών Γ΄ Δημοτικού για τη μείωση των απορριμμάτων  και την προσωπική τους συμβολή

Ηλιοπούλου Ιφιγένεια

11:00-11:30

Διάλειμμα

 

Συνεδρία 2:  Σχολικά προγράμματα Π.Ε.
Αίθουσα Β

Προεδρείο:  Ζ. Αγγελίδης,  Ε. Σβορώνου, Σ. Περδικάρη,  Μ. Σπαρτινού

09:00-09:15

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
«Ένα νερό, κρύο νερό»

Βασιλική Βέλκου,
Ιωάννα Σαββίδου

09:15-09:30

Το Νερό-Πηγή ζωής: Μια διαθεματική προσέγγιση στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Αγγελική Κουγιουρούκη

09:30-09:45

Ενεργώ Φιλικά

Δημήτριος Θεοδωρακόπουλος

09:45-10:00

«Μικροί εξερευνητές στα μονοπάτια της φύσης»: Μια προσπάθεια εναλλακτικής διδακτικής του 15ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης  που στοχεύει στην ικανότητα δράσης  των παιδιών προσχολικής ηλικίας

Θεοδώρα Μπέτσα,
Βάσω Ζαρκινού,
 Ευαγγελία Ζαφείρη

10:00-10:15

Το περιβάλλον θύμα της κρίσης: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο

Ελένη Σβορώνου

10:15-10:30

«Η αναζήτηση της έννοιας της ανθεκτικότητας στις κοινότητες των ανθρώπων, μέσα από τους δρόμους του νερού»

Θεοδώρα Καραγιαννίδου, Χρυσάνθη Μαργαρίτη, Σταματία Σιδηροπούλου

10:30-10:45

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως εργαλεία επαγγελματικής εκπαίδευσης για τον τουρισμό

Ελένη Γαγάτση, Ελισάβετ Καραγιάννη

10:45-11:00

«Με  κυνηγούν  οι  μέλισσες…» Παραλειπόμενα προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Χρίστος Σαμαντάς

11:00-11:30

Διάλειμμα

 

Συνεδρία 3: Διδακτική μεθοδολογία και προτάσεις
Αίθουσα Γ

Προεδρείο: Π. Ράγκου, Μ. Καλαθάκη., Α. Καζταρίδου, Γ. Φαραγγιτάκης

 

09:00-09:15

Η ανάπτυξη της σκέψης των μαθητών, που συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά προγράμματα, με εργαλείο, μη εργαλειακού λογισμού, την φωτογραφία

Κλεάνθης Βασδόκας

09:15-09:30

Η χρήση του photo monitoring στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Μια πρόταση εφαρμογής για παιδιά 11-14 ετών

Ευανθία Καρασάββα, Γιώργος Μπλιώνης

09:30-09:45

Τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα ως εκπαιδευτικά εργαλεία

Γαστεράτος Ιωάννης, Βάρελη Σοφία, Βλάσσης Αλέκος , Παπαβλασοπούλου Αμαλία, Κοντοστάνος Δημήτριος

09:45-10:00

Ο Μύθος του Νεραϊδόσπηλιου στο Φαράγγι του Αστριτσίου, μια Διδακτική Παρέμβαση στο Πλαίσιο Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Παπαστεφανάκη Α., Καλαθάκη Μαρία

10:00-10:15

Παιδαγωγική αξιοποίηση της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Το παράδειγμα του νερού

Αλίκη Καζταρίδου

10:15-10:30

«Το νερό - η θάλασσα»: μεθοδολογική και εννοιολογική ανάλυση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης

Γιώργος Φαραγγιτάκης, Θεμιστοκλής Σμπαρούνης, Αφροδίτη Κατσιγιάννη, Μιχάλης Φωτιάδης, Βασίλης Κωνσταντινίδης, Ιωάννα Μικρογιαννάκη, Δήμητρα Σωτηροπούλου, Νίκος Χριστοδούλου, Ελένη Μαραγκουδάκη

10:30-10:45

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Βοτανικοί Κήποι: Συνεργασία και συνέργεια

Δήμητρα Μπία,
Ανδρέας Αθανασόπουλος, Ειρήνη Βαλλιανάτου

10:45-11:00

Σενάριο διδασκαλίας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με τη χρήση του λογισμικού «Ερευνώ το Φυσικό κόσμο» και με τίτλο: Άνθρωποι και οικοσυστήματα

Φίλιππος Ευαγγέλου

 

11:00-11:30

Διάλειμμα

 

Συνεδρία 4:   Εκπαιδευτική έρευνα & ΠΕ και Ειδική Αγωγή
Αίθουσα Α - Κεντρική αίθουσα

Προεδρείο:   Στ. Παρασκευόπουλος,  Ντ.Ταμουτσέλη,   Αικ Κλωνάρη.,  Α.Μαζάρης

11:30-11:45

Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για τις τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης

Άννα Δογούλη,
Ευγενία Φλογαΐτη

11:45-12:00

Μπορούν οι σύγχρονες τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τη μελέτη πεδίου στην Π.Ε. μαθητών Δημοτικού Σχολείου;

Μαρία Τζουρά, Αικατερίνη Κλωνάρη, Γιώργος Τσιρτσής

12:00-12:15

Η διερεύνηση της πρόθεσης των φοιτητών για ανακύκλωση μέσω της εφαρμογής της θεωρίας προσχεδιασμένης συμπεριφοράς

Θάνος Ιωάννου,
 Κάτια Λαζαρίδη 

12:15-12:30

Διερεύνηση αντιλήψεων μαθητών δημοτικού σχολείου για τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

Αθανασία Δαβιδούδη, Πηνελόπη Παπαδοπούλου

12:30-12:45

Βιώσιμο σχολείο και ΤΠΕ: Η αξιοποίηση του ιστολογίου (Blog) στην ανάπτυξη συνεργατικής σχολικής κουλτούρας

Αθηνά Καλλαρά,
Ντίνα Ταμουτσέλη

12:45-13:00

Αστοχίες σε Επιτυχή Προγράμματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Λύκειο: η Ενίσχυση Αρνητικών Προσωπικών Κανόνων

Χρυσούλα Λαλαζήση

13:00-13:15

Απόψεις εκπαιδευτικών
για τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου

Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Παναγιώτης Μπλίτσας

13:15-13:30

Διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ως προς την περαιτέρω ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη στο λεκανοπέδιο Κοζάνης- Πτολεμαΐδας

Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου

13:30-13:45

Εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου μάθησης για μαθητές Ειδικής Αγωγής και Μετάδοση του Περιβαλλοντικού μηνύματος με τη χρήση κουκλοθεατρικού – παραμυθιού

Βασιλική Διδάχου, Μαρία Παπανικολάου, Χαραλαμπία Πεφάνη

13:45-14:00

«Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων με νοητική καθυστέρηση»

Καλαμαρτζής Ιάκωβος, Καλαμαρτζή Κατερίνα

 

Συνεδρία 5: Θεωρία της Π.Ε. και της Ε.Π.Α. & Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Αίθουσα Β

Προεδρείο: Μ. Δασκολιά, Κ. Νικολάου, Α. Μανδρίκας, Μ. Νάστου

 

11:30-11:45

Η θεωρία της ελαστικής ανθεκτικότητας των κοινωνικο-οικολογικών συστημάτων και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την αειφορία: ανιχνεύοντας εκλεκτικές συγγένειες

Μαρία Δασκολιά,  Καλλιόπη-Στυλιανή Κοντιζά

11:45-12:00

Η αναγκαιότητα ανάπτυξης του συνεργατισμού διαμέσου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Κώστας Νικολάου

12:00-12:15

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του ΜΔΔΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2008-2012»

Αχιλλέας Μανδρίκας, Κωνσταντίνος Σκορδούλης

12:15-12:30

Το «φάντασμα» της αειφορίας στην περίοδο της κρίσης

Βλάχου- Βρέτου Ειρήνη, Πανάγου Ελένη, Ζαχαριάδου Δέσποινα, Σταυροπούλου Μαρία - Αγγελική

12:30-12:45

Περιβάλλον και Εκπαίδευση:
Παρεμβαίνοντας στο χώρο και στο χρόνο

Σοφία Εμμανουηλίδου

12:45-13:00

Περιβαλλοντική Ηθική
Ερωτήματα και κρίσεις

Νάστου Μαριάνθη  

13:00-13:15

Η δυναμική εξέλιξη και οι προοπτικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία

Γιάννης Ξυδιάς, Γκέλη Μανούσου

13:15-13:30

Σχέση παιδικής ηλικίας και φυσικού περιβάλλοντος: Δυνατότητες αφύπνισης

Άννα Ταμπούκου

13:30-13:45

Τα μαθήματα της Οικιακής Οικονομίας και της Βιολογίας ως θεμέλιοι λίθοι για την ανάπτυξη προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος, Καλλιόπη Παπαθεοδοσίου

13:45-14:00

Η  ιδέα και η πράξη της  αποανάπτυξης στη σημερινή οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική κρίση

Αρτέμης  Αθανασάκης

14:00-14:30

Κοινωνία-Οικονομία-Οικολογία-Πολιτική και Παιδεία:
Ένα μουσικό-ποιητικό ντοκουμέντο περιβαλλοντικού στοχασμού, προβληματισμού και ευαισθητοποίησης

Αρτέμης  Αθανασάκης

 

Συνεδρία 6: ΚΠΕ
Αίθουσα Γ

Προεδρείο: Μ. Σφακιανάκη, Μ. Παπαγεωργίου, Δ. Τριαντάφυλλος., Δ. Πλακονούρη

11:30-11:45

Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία «Θεσσαλονίκη - Βιώσιμη πόλη»

Χρυσούλα Αθανασίου, Ευθύμιος Παπαδημητρίου, Γιώργος Υφαντής, Ζήσης Αγγελίδης, Ευφροσύνη Μοντεσάντου

11:45-12:00

Το εθνικό θεματικό δίκτυο «Τουρισμός και περιβάλλον» στην εκπαίδευση για την αειφορία

Μαρία Σφακιανάκη, Καλλιόπη Γκιουρέμου, Φρίντα Κριτσωτάκη, Στέργιος Χατζάκης, Παρθένα Μαυρογενίδου, Γιώργος Αλατσάκης

12:00-12:15

Παραδοσιακές γνώσεις, γενετικοί πόροι και ισότιμη κατανομή των ωφελειών που ανακύπτουν από την εκμετάλλευσή τους. Ο ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ελένη Τουλιοπούλου, Κυριάκος Κελίδης, Ελένη Αντωνάρα

12:15-12:30

Ο Διευρυμένος ρόλος των ΚΠΕ στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: η περίπτωση του ΚΠΕ Ανωγείων

   Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια, Βρέντζος Βαγγέλης,
Καλομοίρη Αγάπη

12:30-12:45

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως  συνδετικός κρίκος της βασικής εκπαίδευσης με την τριτοβάθμια και ειδικούς επιστήμονες και φορείς. Το παράδειγμα  διημερίδας στη Μεγάλη Βρύση Λάμιας.

Μαρίνα Παπαγεωργίου, Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Γεώργιος Συρίδης, Άγγελος  ΓκοτσίναςΑγγελική Καραθάνου, Νικολέττα Κουτσοκέρα, Γεωργία Καλλέργη, Κωνσταντίνος Αγγελής

12:45-13:00

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως φορέας επικοινωνίας διαφορετικών πολιτισμών με σκοπό την Αειφορία

Γαβράς Πέτρος, Τσούρα Αγγελική, Γιαννίρης Κωνσταντίνος, Νταλταγιάννη Παναγιώτα, Σχοινά Μαρία

13:00-13:15

«Ταξίδι στην Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού – Βουραϊκού».
Ένα νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΠΕ Κλειτορίας - Ακράτας για τις Προστατευόμενες Περιοχές και το Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού

Χαρίλαος Μοσχόπουλος, Έλενα Ζωδιάτου

13:15-13:30

Ο Υγροβιότοπος της Λίμνης Τσιβλού
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κ.Π.Ε Κλειτορίας- Ακράτας

Κωνσταντίνα Κιζήλου, Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος

13:30-13:45

Αναζητώντας το χαμένο χώρο…
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο στην πόλη

Ευθύμιος Παπαδημητρίου, Γιώργος Υφαντής, Σύρμω Μιχαήλ

13:45-14:00

Παρουσίαση διήμερου περιβαλλοντικού προγράμματος του ΚΠΕ Φιλίππων με τίτλο «Γνωρίζοντας την κατοικία του χθες   σχεδιάζω την κατοικία του σήμερα»

Ελένη Αντωνάρα, Ελένη Τουλιοπούλου , Κυριάκος Κελίδης
 

Α/Α

Συνεδρία Παρουσίασης
Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Πόστερς)
Τα Πόστερς θα είναι αναρτημένα σε όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου
Οι συγγραφείς θα πρέπει να είναι παρόντες το Σάββατο 1/12/12
Φουαγιέ- Ώρες: 17:30 - 19:00

 

 

 

Υπεύθυνοι:   Ε.Σκρίνης,  Χρ. Γιαννουκάκου,  Α.Ντάνης,  Γ.Φαρμάκης,   Α. Γεωργόπουλος, Κ. Αφεντούλη

 

1.

Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στη σημερινή πραγματικότητα: Μία διδακτική προσέγγιση μέσω ιστοεξερεύνησης

Αθηνά Πριμικίρη

2.

Διά Βίου Μάθηση και  ΒΑΜΕ
(Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης)

Αγ.  Αθανασακοπούλου, Χαρά Κυριακάκη,  Δημήτριος Κοντοστάνος

3.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και μαθητές των ΕΠΑ.Λ.  Υλοποίηση  προγράμματος με θέμα:
«Κλιματικές Αλλαγές – Μετρήσεις του Μικροκλίματος
της Αγ. Παρασκευής Αθηνών»

Ασπασία Παπαναστασίου

4.

Σελίδες Εκκλησιαστικής Ιστορίας: από την τοπική της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη της οικουμενικής Ρωμιοσύνης στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα Αγιάσματα της Ορθοδοξίας»

Αθανάσιος Τζιερτζής, Αθηνά Τσιγκαροπούλου

5.

Γνωρίζοντας την παραδοσιακή κατοικία σχεδιάζουμε την κατοικία του σήμερα

Κωνσταντίνος Καλέμης, Μαριάννα Μώρου

6.

Απόψεις των εκπαιδευτικών της ΔΕ Δ΄ Αθήνας που υλοποίησαν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας κατά τα έτη 2010-2012, όσον αφορά την καλλιέργεια της δεξιότητας της συνεργασίας σε μαθητές που συμμετείχαν στα εν λόγο προγράμματα

Μαλαματή Μπακάλη, Ιωάννα Ντίνου

7.

Η διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών με την Οικιακή Οικονομία στη Β Γυμνασίου ως μέσο κατανόησης των εννοιών της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών δεικτών της

Γεώργιος Φαρσάρης, Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος

8.

Η εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων της Βιωματικής Παιδαγωγικής στα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Έρευνα και Προτάσεις

Αγάπη Παπαγεωργίου, Αντωνία Κωτούλα, Ελένη Σινάκου, Στέλλα Καρακώστα

9.

Γεωμορφολογική εξέταση των ακτών.
Παραδείγματα διαμόρφωσής τους

Βασίλης Κωνσταντινίδης

10

«Της θάλασσας και του βουνού οι θησαυροί του Πηνειού»: O εκπαιδευτικός φάκελος και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τον πολιτισμό και το περιβάλλον του Κάτω Ολύμπου, Ανατολικού Κισσάβου, Πηνειού και Τεμπών,  στο κέντρο ενημέρωσης «ΔΡΥΑΣ»                                                              

Ελένη Μουσουλή

11.

Η διοίκηση ολικής ποιότητας και το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης  στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
«Η άποψη των εκπαιδευτικών για την Διοίκηση Ολικής ποιότητας»

Ευάγγελος Ντάκουλας,
Σοφία Θάνου

12.

Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχέση μεταξύ διαμόρφωσης σχολικών αυλών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, μάθησης και κοινωνικής υγείας μαθητών/τριών

Ιωάννης Γαρίτσης, Βασίλειος Σωτηρούδας

13.

Διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: περιβαλλοντικά προσανατολισμένη ιστιοπλοϊκή εκπαίδευση στο Αιγαίο

Μαρία Δασκολιά, Μαρία Πλιώτα , Παναγιώτα-Μαρία Γρίλλια

14.

Εκπαίδευση για την Αειφορία στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας

Τσίγκου Αλεξάνδρα, Θανόπουλος Γιώργος

15.

Ένα εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα:
«Τα φρούτα και τα λαχανικά
στη Δημοτική μας Παράδοση»

Ευδοκία Βλάχου

16.

Πυκνότητα πληθυσμού τάξης

Ευριπίδης Δημουλάς, Κωνσταντίνος Δημουλάς, Θεοδώρα Παπαδημητρίου, Θωμάς Κατσαρός, Φωτεινή Καλύβα, Κωνσταντίνος Βαϊνάς, Νικόλαος Φαρμάκης

17.

Ο κύκλος του νερού:
Καλλιέργεια δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου

Ελισάβετ Βλαδίκα

18.

Δράσεις και εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα στον υγρότοπο της Βραυρώνας

Χριστίνα Βίτους,
Ρούλα Τρίγκου

19.

Ο ρόλος του αστικού πρασίνου στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων

Aφεντούλη Αικατερίνη

20.

Χαλκίδα – βιώσιμη πόλη. Κριτική ανάλυση της πόλης της Χαλκίδας σύμφωνα με τις αρχές της  αειφορίας

Νεκτάριος Καντανολέων ,  Αικατερίνη Αλιακίζογλου

21.

Πυρκαγιές και ανθρώπινες παρεμβάσεις (αντιδιαβρωτικά έργα). Στατιστικά στοιχεία για Ν. Ηλείας. Η δυνατότητα υλοποίησης περιβαλλοντικού προγράμματος με έρευνα πεδίου.

Γεράσιμος Αντύπας, Βασίλειος Μαρτζάκλης

22..

Ναύπλιο: οι επικίνδυνοι ατραποί της ανάπτυξης

Μαρία Δοντά

23.

Υπεύθυνη Περιβαλλοντική Συμπεριφορά: Η αναγκαιότητα διαμόρφωσής της στους μαθητές - μελλοντικούς πολίτες -  μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Κωνσταντίνα Τραγουδάρα, Φίλιππος Ευαγγέλου, Γεώργιος Κίτσιος, Γεώργιος Σωτηρακόπουλος

 

18:45-19:00

Διάλειμμα

 

Συνεδρία 7: Σχολικά προγράμματα Π.Ε.
Αίθουσα Β

Προεδρείο: Ε. Αγγελίδου,  Μ. Δίτσιου, Δ. Μεσσάρης, Σ. Σαρακινίδου

 

19:00-19:15

Αξιοποιώντας την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να αναλύουν κριτικά την περιβαλλοντική και κοινωνική τους κατάσταση: η περίπτωση του 3ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης

Δημήτρης Τσουμπάρης,  Κωσταντίνα Ταμουτσέλη  

19:15-19:30

Δράσεις του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου για το αειφόρο σχολείο

Άννα Λίβα,
Μαρία Σφακιανάκη

19:30-19:45

Οι λίμνες που μας ... ενώνουν

Σοφία Νίκα, Χρήστος Γεωργολιός, Κυριακή Φωτιάδου

19:45-20:00

Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στο σημερινό σχολείο.
Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός,
η θάλασσά μας»

Σοφία Σαρακινίδου, Αναστασία Μαρτιάδου, Μαρία Τσαχουρίδου

20:00-20:15

«TO  ΠΑΙΧΝΙΔΙ  ΤΗΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
Πιλοτικό  πρόγραμμα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  Ν.  Εύβοιας

Ζωή  Πολυχρόνου,
Θάλεια  Καλαμπαλίκη

20:15-20:30

Φρύγανα, ο θησαυρός:
ο πλούτος ενός ταπεινού οικοσυστήματος

Βασίλης Καλογεράκης

20:30-20:45

Η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και η προστασία των ενδημικών και απειλούμενων φυτών, ως πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής για την Αειφόρο  Ανάπτυξη: μία βιωματική εμπειρία με τα ενδημικά φυτά της Κρήτης μέσα από τις τέχνες και τα γράμματα

Ειρήνη Αντωνίου

20:45-21:00

Ο σχολικός κήπος ένα εργαλείο εμψύχωσης μαθητών

Χρυσή Πυρουνάκη

21:00-21:15

Σποράκι ……πηγή  ζωής

Σταματία Γκουγκουλούλη

 

15:00-17:00

1.Περιβαλλοντικό μονοπάτι:
«Θεσσαλονίκη - Βιώσιμη πόλη»
Κ.Π.Ε Κορδελιού- Γ. Σλαυκίδης
διάρκεια: 2 ώρες

2. Πολιτιστική διαδρομή
στην πόλη
Σ. Σαρακινίδου, Γ. Φαρμάκης
διάρκεια: 80 λεπτά

 

  Στρογγυλό τραπέζι 1
Αίθουσα Α

 

Προεδρείο: Κ.Στυλιάδης, Αντ.Δαρδιώτη, Δ.Μιχελάκη, Α.Κων/νου

 

17:00 - 18:45

«Οι μαθητές μιλούν για την Π.Ε»
Εκπρόσωποι  Περιβαλλοντικών Ομάδων:

  • 3 Γυμνασίων & 3 Λυκείων  της Α΄ Δ/νσης B/θμιας Eκπ/σης  Θεσσαλονίκης
  • 3 Γυμνασίων & 3 Λυκείων της Β΄ Δ/νσης B/θμιας Eκπ/σης Θεσσαλονίκης  
 

Εργαστήριο 1: (Φουαγιέ)
Προεδρείο: Τσαλίκη Β., Δημητριάδου Λ.

 

14:30-17:30

Διδάσκοντας και μαθαίνοντας για την αειφορία μέσα από την κλιματική αλλαγή

David Selby

 

Στρογγυλό Τραπέζι 2
Αίθουσα Β

17:00-19:00

"Η Αειφορία
σε εποχή πολύπλευρης
κρίσης - Βιώσιμες πόλεις"
Συντονίστριες: Πόπη Παπαδοπούλου, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας – Δέσποινα Σουβατζή, Υπεύθυνη έκδοσης ηλεκτρονικού περιοδικού της ΠΕΕΚΠΕ


Συμμετέχουν:
Κωσταντίνος Ζέρβας, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Θεσ/νίκης,
Κώστας Νικολάου, Δρ Χημικός Περιβαλλοντολόγος
Ευαγγελία Αθανασίου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
Χάρις Χριστοδούλου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
Ευγενία Τραϊκάπη, Εκπρόσωπος του ΑΠΘ
Χρυσούλα Αθανασίου, Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Ελευθερίου - Κορδελιού

 

Εργαστήριο 2:
Αίθουσα Α

19:15-21:15

Πρόγραμμα Σπουδών του διδακτικού μαθησιακού πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές

Δήμητρα Σπυροπούλου
Θοδωρής Μαρδίρης
Νίκος Στεφανόπουλος

 

Εργαστήριο 3
Φουαγιέ

19: 15-21:15

Νηπιαγωγεία χωρίς τοίχους και πόρτες...
Νηπιαγωγεία του Δάσους
Ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα προσχολικής Αγωγής

Μαρία Σακελλαρίου
Χριστίνα Βάσση

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

Συνεδρία 8: Εκπαιδευτική έρευνα & Δίκτυα Π.Ε.
Αίθουσα Α

Προεδρείο:  Μ Καλαϊτζιδάκη., Ι.Παπαϊωάννου, Σ.Τσιροπούλου, Π.Δασκαλάκης

 

09:00-09:15

Διερεύνηση των αντιλήψεων των δασκάλων για  τη βιοποικιλότητα

Νικόλαος Καρατάσος, Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη

09:15-09:30

Διερεύνηση των Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Ν. Έβρου από το 2003 έως το 2012

Σ. Τσιροπούλου

09:30-09:45

Αναλύοντας τις απόψεις των Υπευθύνων ΚΠΕ για την ενσωμάτωση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία

Γιώργος Σλαυκίδης

09:45-10:00

Προωθώντας βιώσιμες πρακτικές στην πόλη του Ρεθύμνου με ένα περιβαλλοντικό κυνήγι θησαυρού

Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη

10:00-10:15

Καλές πρακτικές και δράσεις που εφαρμόζονται στα πλαίσια
του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου»

Παύλος Δασκαλάκης

10:15-10:30

Η παρουσία της περιβαλλοντικής παιδικής λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση της Πιερίας

Στέλλα Πλιάρη

10:30-10:45

Αειφόρο Σχολείο
Η Περίπτωση του 1ου Σ.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης 

Ευγενία Δουλάμη
Σοφία Χατζηλεοντιάδου,

10:45-11:00

Κτίζοντας ένα Αειφόρο Σχολείο
Παρουσίαση μιας δράσης του Γενικού Λυκείου Καρύστου στα πλαίσια του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου

Μαρία Παπαβασιλοπούλου

11:00-11:15

«Διάκριση του 1ου ΕΠΑΛ Άρτας σε Μαθητικούς Διαγωνισμούς Αειφορίας και Ενεργειακής Αποδοτικότητας»

Θεοδοσία Μπακόλα

     

Συνεδρία 9: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού
& Σχολικά προγράμματα Π.Ε.
Αίθουσα Β

 

Προεδρείο: Γ.  Κόκκορης, Π. Πήλιουρας., Μ. Τσεμπερλίδου., Ελ. Τριανταφύλλου

09:00-09:15

«Προϊστορία», «Πρωτοϊστορία» και «Ιστορία» της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Κωνσταντίνα Αρετάκη

09:15-09:30

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού-υποστηρικτικού υλικού με τις αρχές της από απόστασης εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το οικοσύστημα»

Υάκινθος Σουμπλής

09:30-09:45

«Οι αγρι-άνθρωποι, πολίτες του μέλλοντος» Διαδραστικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Αρκτούρου

Χαρούλα Κρομυάδου, Μάριος Κίρλας, Μαίρη Κυαμέτη, Παναγιώτα Παρανού-Λιόλιου, Όλγα Στάθη, Θεοδότη Τζημούλη, Βασιλική Τσιόγκα

09:45-10:00

Ένα πρόγραμμα Μουσειακής Αγωγής και η σχέση του με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση– Παλαιοντολογικό  και Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας

Ελένη Μπαμπίλα, Χαράλαμπος Κεβρεκίδης

10:00-10:15

Το Σοβαρό Παιχνίδι της Αειφορίας των Δημόσιων Ελεύθερων Χώρων: Εισάγοντας νέους δρόμους στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Μαριάννα Τσεμπερλίδου

10:15-10:30

Το Παγκόσμιο πείραμα Νερού μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αικατερίνη Αβδελά

10:30-10:45

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: δημιουργικές δραστηριότητες
στο σχολικό περιβάλλον

Τζαμπερής Νεζάμ

10:45-11:00

Θάλασσα: Ένας υπέροχος  υδάτινος  κόσμος

Λαμπρινή  Λιάτσου

11:00-11:15

Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας με θέμα «Ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης μας»

Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου, Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου

11:15-11:45

Διάλειμμα

 

Συνεδρία 10: Διδακτική μεθοδολογία και προτάσεις
Αίθουσα Γ

Προεδρείο: Ε. Φλογαϊτη , Κ.Μπαζίγου, Γ. Μπλιώνης, Π.Τσελεκτσίδου

 

09:00-09:15

Αναζητώντας τη βιώσιμη πόλη του μέλλοντος: μία προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο μέσω της τέχνης

Κωνσταντία Βαϊρινού, Θωμάς Τσούλης

09:15-09:30

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική
με τη μέθοδο της μοντελοποίησης:
Μια διδακτική πρόταση

Μιχάλης Φωτιάδης, Αφροδίτη Κατσιγιάννη, Θεμιστοκλής Σμπαρούνης, Ελένη Μαραγκουδάκη, Νίκος Χριστοδούλου

09:30-09:45

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Δημοκρατικές Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

Γιώργος Μπλιώνης

09:45-10:00

Διδάσκοντας μαζί... Η συνδιδασκαλία
στις Ερευνητικές Εργασίες

Κατερίνα Μπαζίγου

10:00-10:15

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας για τη Συμβολή στην Ανάπτυξη Δημιουργικής Σκέψης κατά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Ζητημάτων.
Η Περίπτωση Μελέτης του Σπερχειού από Εκπαιδευτικούς

Χρήστος Θεοδώρου,
Σοφία Χατζηλεοντιάδου

10:15-10:30

Πρόταση αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνικών προσέγγισης των Παραστατικών Τεχνών
σε Προγράμματα Ευαισθητοποίησης
των Μαθητικών Κοινοτήτων και των Τοπικών Κοινωνιών
στο θέμα της Αειφορικής Διαχείρισης των Απορριμμάτων
με αφορμή το έργο του εννοιολογικού καλλιτέχνη 
Hans-Jürgen Schult : «Trash People»

Πηνελόπη Αβούρη

10:30-10:45

Η αξιοποίηση της μεθόδου του ηθικού διλήμματος          στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Αναστασία Κοντού,
Βασίλης Παπαβασιλείου

10:45-11:00

Διερευνητική Διδασκαλία & Μάθηση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: το παράδειγμα του Greenwave

Ελένη Αντωνακοπούλου, Αναστασία Μισιρλή

11:00-11:15

«Πρασινίζοντας» το μάθημα της Ξένης Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο: μια εφαρμογή της μεθόδου CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Βαρβάρα Βορύλλα

 

11:15-11:30

Διάλειμμα

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012

 

11:30-13:30

Στρογγυλό Τραπέζι 3
Αίθουσα Α
"Ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα - Είκοσι χρόνια Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. "

Συντονιστής: Θοδωρής Μαρδίρης
Υπ. ΚΠΕ Καστοριάς- μέλος ΔΣ της ΠΕΕΚΠΕ

Συμμετέχουν:
Εφη Φουσέκη, Δ/ντρια ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘΠΑ
Τασία Ξυλόκοτα, Τμηματάρχης Α.Υ. & Π.Α. της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘΠΑ
 Γιώργος Φραγγιτάκης, Υπ. ΚΠΕ Αργυρύπολης, πρόεδρος Δ.Ε. ΠΕΕΚΠΕ Αττικής
Δέσποινα Σουβατζή, Υπεύθυνη έκδοσης ηλεκτρονικού περιοδικού της ΠΕΕΚΠΕ
Γιώργος Περδίκης, Δ/ντης  Λυκείου Κατερίνης
Βέτα Τσαλίκη, Δ/ντρια Γυμνασίου Πεύκων

 

13:30-14:30

Συνεδρία σε Ολομέλεια
Αίθουσα Α
Συμπεράσματα - Κλείσιμο του Συνεδρίου

 

Προεδρείο: Ν. Στεφανόπουλος, Γ. Βλάχος, Ε.Σκρίνης , Π.Πήλιουρας,
Θ.Μαρδίρης,  Κ. Στυλιάδης

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά