ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


ΤΟΜΟΣ Α - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ORAL

Τίτλος

Σελίδα

SIXSMITH P., ΤΣΑΛΙΚΗ E.
Άνω κάτω: Μια νέα άποψη στη μέθοδο project στα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

 

1

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ζ., ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ Α., ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ., ΝΤΕΜΙΡΤΖΗ Δ.
Δράσεις του ΚΠΕ Ελευθερίου - Κορδελιού

 

11

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Ε., ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε.
Πως διαγράφεται το προφίλ εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής που διέκοψαν μόνιμα ή προσωρινά την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

 

18

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Α., ΑΓΑΖΑΝΗΣ Σ.
Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα

 

28

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΞΑΝΘΑΚΟΥ Γ., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ν., ΚΑΪΛΑ Μ.
Η επίδραση του σχολείου και της εκπαιδευτικής προέλευσης των μαθητών στις στάσεις τους απέναντι στο περιβάλλον: Το παράδειγμα του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε σχέση με τους άξονες της γνώσης και της δήλωσης δράσης

 

33

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Β.
Η βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών κατά την υλοποίηση ενός ΣΠΠΕ

 

45

ΒΑΣΑΛΑ Π.
Η εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Κεφαλληνίας από το 1985 μέχρι το 2005

 

53

ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ Κ.
Παρουσίαση έρευνας που αφορά στη συμμετοχή καθηγητών και μαθητών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Νομό Χίου

 

64

ΓΕΡΟΝΤΕΛΗ Α. , ΤΣΕΒΡΕΝΗ Ι.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως επιλεγόμενο μάθημα σε Πειραματικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

 

75

ΓΚΑΝΑΣ Α., ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Β.
Βιωματική - επικοινωνιακή προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Αγωγή με την ευκαιρία δημιουργίας του περιβαλλοντικού μονοπατιού Μελιβοίας - Σωτηρίτσας

 

81

ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ Π., ΓΚΟΒΑΡΗΣ Χ.
Διαπολιτισμική εκπαίδευση και παιδεία για την αειφορία

 

91

ΓΚΡΑΣΣΟΣ Γ.
Η λαϊκή αρχιτεκτονική και το ανθρωπογενές περιβάλλον ως θέμα για σχολικό πρόγραμμα ΠΕ

 

97

ΓΟΥΠΟΣ Θ.
Τα είδη προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εκπονούν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

107

ΓΡΑΙΚΟΣ Ν.
Αξιοποίηση διεπιστημονικών διδακτικών τεχνικών στο σχεδιασμό ΣΠΠΕ το παράδειγμα του προγράμματος : Ο λόφος με την παλιά εκκλησία στη ζωή του χωριού μου

 

115

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α., ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Ε.
Εκπαιδευτικοί και περιβαλλοντική εκπαίδευση: το παράδειγμα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης στο Νομό Έβρου

 

125

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
Ο ρόλος του Υπευθύνου στην προώθηση των Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (αποτελέσματα μιας μικρής κλίμακας ποιοτικής έρευνας)

 

135

ΔΙΤΣΙΟΥ Μ.
Ο σχεδιασμός του πλαισίου αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

 

143

ΔΙΤΣΙΟΥ Μ. , ΣΙΜΟΥ Π., ΠΑΥΛΙΚΑΚΗΣ Γ.
Νέοι προσανατολισμοί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με όχημα το Εκπαιδευτικό Δράμα - Η εμπειρία από ένα επιμορφωτικό εργαστήριο

 

153

ΖΑΧΑΡΙΟΥ Α., ΣΥΜΕΟΥ Λ., ΚΑΤΣΙΚΗΣ Α.
Προγράμματα Δράσης στην Κοινότητα: μια εναλλακτική πρόταση προώθησης του κοινωνικού-κριτικού προσανατολισμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη σχολική διαδικασία

 

162

ΖΟΜΠΟΛΑΣ Α., ΚΟΥΒΕΛΗ Δ.,ΛΗΜΝΑΙΟΥ Β., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.
Η συμβολή των ΣΠΠΕ στην αλλαγή στάσεων και πεποιθήσεων μαθητών και εκπαιδευτικών με στόχο το πέρασμα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Περιβαλλοντική Αγωγή (η περίπτωση τριετούς εφαρμογής του προγράμματος σε ένα σχολικό συγκρότημα)

 

172

ΖΟΥΡΟΣ Ν.
Γεω-Περιβάλλον και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

181

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Ε., ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ Ν.
Η περιβαλλοντική ηθική μέσα από ένα ΠΠΕ για την οικολογικοποίηση της ύλης των μαθηματικών της Γ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου

 

191

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε., ΚΟΥΡΟΥ Μ., ΤΖΕΛΦΕ-ΑΝΕΣΤΗ Σ.
Η συμβολή των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην αποτελεσματικότητα του σχολείου

 

201

ΚΑΖΑΝΤΖΗ Α., ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Γ., ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ Κ, ΛΕΚΚΑΣ Θ.
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για το Έργο «Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» κατά τα σχολικά έτη 2002-03 & 2003-04 και η άποψή τους για τα υφιστάμενα προβλήματα του θεσμού

 

210

ΚΑΛΑΘΑΚΗ Μ.
Ο ρόλος του συντονιστή σε ένα Σχολικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

226

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ Θ.
Η Παιδική Λογοτεχνία στα σχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

 

236

ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ Δ.
Μεταβλητές που επηρεάζουν την ποιότητα της διαδραστικής μάθησης με αντικείμενο την ιστορική και φυσική κληρονομιά

 

242

ΚΑΠΙΩΤΑΣ Μ.
Διαθεματικότητα - Φυσικές Επιστήμες - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

253

ΚΑΠΙΩΤΑΣ Ε. Μ., ΛΑΜΠΑΚΗ Κ.Ο., ΚΑΠΙΩΤΑ Μ. Μ.
Στατιστική Ανάλυση και Χαρτογραφική Απεικόνιση των Σχολικών Προγραμμάτων ΠΕ στη ΔΔΕ Ν Λέσβου

 

258

ΚΑΣΤΑΝΗ Κ.
Παρουσίαση ενός μεθοδολογικού εργαλείου ανάλυσης περιεχομένου περιβαλλοντικών προγραμμάτων

 

268

ΚΑΤΣΙΚΗΣ Α.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: από τα οράματα της εφηβείας στο ρεαλισμό της ωριμότητας

 

278

ΚΟΖΑ Χ., ΚΟΖΑ Μ., ΜΑΤΖΑΝΟΣ Δ.
Ανάπτυξη θεματικής ενότητας: Η θάλασσα και η ρύπανσή της, με τη μέθοδο project

 

288

ΚΟΛΟΒΟΥ Σ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ Ε.
Διερεύνηση απόψεων, στάσεων και συμπεριφορών των εμπλεκόμενων ομάδων και φορέων, ένα χρόνο μετά την υλοποίηση ενός ΣΠΠΕ στην περιοχή της Κάτω Τιθορέας

 

299

ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.
Τα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

310

ΚΟΝΕΤΑΣ Δ.
Αποτελέσματα εφαρμογής τεχνολογιών για την υλοποίηση στόχων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (προστασία απειλούμενων πουλιών Ηπείρου-ΠΑΠΗ)

 

319

ΚΟΝΣΟΛΑΣ Μ., ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤ., ΤΟΓΙΑ Κ., ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Γ., ΦΑΤΣΕΑ Α.
Η παιδαγωγική και η διδακτική θεώρηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: Μια προσέγγιση μέσα από τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Δωδεκανήσου

 

327

ΚΟΣΜΙΔΗΣ Π., ΜΠΑΓΑΚΗΣ Γ., ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε., ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ Σ.
Διερεύνηση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού σε πρόγραμμα εφαρμογής έρευνας δράσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

339

ΚΥΡΟΥ Ν.
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

 

349

ΛΑΜΠΡΟΣ Ι., ΑΛΑΜΑΓΚΟΥ Π.
Κέντρο Περιβαλλόντικής Εκπαίδευσης Αρναίας

 

358

ΛΕΚΚΑΣ Θ., ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Γ., ΚΑΖΑΝΤΖΗ Α., ΚΑΪΛΑ Μ, ΓΑΡΔΙΚΗΣ Δ.
Σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παρουσίαση της πορείας υλοποίηση του έργου τα σχολικά έτη 2002-03 και 2003-04

 

364

ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ Λ.
Διαμόρφωση στάσεων και αξιών φιλικών προς το περιβάλλον στην προσχολική ηλικία - Ψυχολογικές διαδικασίες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις

 

381

ΜΑΓΚΑΦΑΣ Λ., ΧΕΡΙΣΤΑNΙΔΗΣ Γ.
Διδακτικές μέθοδοι προσέγγισης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

 

389

ΜΑΚΡΙΔΟΥ Α.
Αλλαγή στάσης στη διαχείριση του νερού στα παιδιά της πρώιμης ηλικίας μετά από την εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τη στήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

396

ΜΑΜΑΚΗΣ Γ.
Η περιβαλλοντική διάσταση των παιδαγωγικών συστημάτων κατά τη διάρκεια της ύστερης τουρκοκρατίας και οι προσπάθειες για τη σύσταση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Κρήτη

 

403

ΜΑΝΑΛΗΣ Π., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Σ., ΣΟΥΡΜΠΗ Α., ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΙΩΤΗ Σ., ΜΑΚΡΙΔΗΣ Γ.
Ο παράγων χρόνος στα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

413

ΜΑΡΑΣ Α.
Οι απόψεις της Ορθοδοξίας για το περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης στη θεματολογία των Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

423

ΜAΡΔΙΡΗΣ Θ. Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν., ΜΗΝΤΖΙΑΡΙΔΗΣ Κ., ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Μ., ΑΤΖΕΜΗ Α., ΤΖΕΡΠΟΣ Κ., ΠΙΣΙΩΤΗ Α., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ A.
Η βιοποικιλότητα πάει σχολείο - Το εθνικό θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: Βιοποικιλότητα - το εργαστήρι της ζωής

 

431

ΜAΡΔΙΡΗΣ Θ. Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν., ΜΗΝΤΖΙΑΡΙΔΗΣ Κ., ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Μ., ΑΤΖΕΜΗ Α., ΤΖΕΡΠΟΣ Κ., ΠΙΣΙΩΤΗ Α., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ A.
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος του ΚΠΕ Καστοριάς, Μια Σταγονοπαρέα στη Λίμνη μας

 

440

ΜΕΣΣΑΡΗΣ Δ. , ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι.
Ολοκληρωμένο αποκεντρωμένο μοντέλο ανάπτυξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Αχαΐα στα πλαίσια της θέσης του Υπευθύνου ΠΕ - Συνδυασμός με ΣΠΠΕ

 

447

ΜΙΜΙΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β.,ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
Περιβάλλον και υγεία: Περιβαλλοντκή διάσταση ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας

 

458

ΜΠΑΓΙΑΤΗ Ε., ΦΛΟΓΑΪΤΗ Ε.
Ικανότητα μαθητών Δημοτικού να προβλέπουν αλληλεπιδράσεις πληθυσμών στις τροφικές αλυσίδες και διερεύνηση των εναλλακτικών τους αντιλήψεων

 

467

ΜΠΑΖΑΝΟΣ Π., ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
Τα Content Management Systems στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εμπειρίες από το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος ΠΕ με τη βοήθεια του PostNuke στο Γυμνάσιο Γαργαλιάνων

 

487

ΜΠΑΖΙΓΟΥ Κ.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την αειφορία: Μια μεταμοντέρνα επαγγελματική πρόκληση για τους καθηγητές;

 

496

ΜΠΑΜΠΙΛΑ Ε., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΖΟΜΠΟΛΑΣ Α., ΦΡΑΝΤΖΗ Α., ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μ.
Η σχέση των στόχων και των δράσεων, όπως διατυπώνονται στα ΣΥΠ, με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων

 

504

ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ Α.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή

 

512

ΜΠΙΑ Δ.
Σημασία των οργανωμένων επισκέψεων και εναλλακτική αξιολόγησή τους

 

517

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ Α.
Γράφοντας ένα παραμύθι

 

525

ΝΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΞΑΝΘΑΚΟΥ Γ., ΚΑΪΛΑ Μ., ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Θεματικός προσανατολισμός σχολικών προγραμμάτων ΠΕ στα δημοτικά σχολεία του Νομού Πιερίας (1991-2005)

 

532

ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ Τ. , ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ Σ.
Οι διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματοςΠΕ: περπατώντας στον πεζόδρομο Διονυσίου Αρεοπαγίτου

 

543

ΝΟΜΙΚΟΥ Χ.
Επίδραση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε πολυπολιτισμική τάξη

 

553

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Π.
Απόψεις της τοπικής κοινωνίας για τη διάχυση της ΠΕ και το ρόλο του Διευθυντή του σχολείου

 

562

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι. , ΜΕΣΣΑΡΗΣ Δ., ΣΑΚΟΒΕΛΗ Π.
Η συνεργασία των φορέων στο Νομό Αχαΐας, μοχλός για την αναβάθμιση των ΣΠΠΕ

 

572

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Χ., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Δ., ΚΑΠΕΚΑΣ Σ.
Ο Βιότοπος της Κοιλάδας των Πεταλούδων

 

580

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ Μ.
Διαστάσεις των στόχων των Δικτύων ΠΕ

 

589

ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Θ.
Η Συμβολή των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΠΟ) στην ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 

598

ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ Ι. Θ.
Εφαρμογές λογισμικού για την υπολογιστική υποστήριξη προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

607

ΠΕΡΔΙΚΗΣ Γ.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Τοπική Ιστορία - Η περίπτωση των προγραμμάτων στα σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης του Ν Πιερίας

 

615

ΡΟΥΣΣΟΥ- ΡΑΦΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
Τρόπος διδασκαλίας-εκπαίδευσης-απόκτησης γνώσεων-ευαισθητοποίησης: ΠΕ Από τη θεωρία στην πράξη, Νερό πηγή ζωής, ευέλικτα, διαθεματικά, διαπολιτισμικά

 

625

ΣΑΒΒΑΝΤΟΓΛΟΥ Κ., ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Σ., ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΚΟΛΙΝΗ Κ., ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗ Α.
Δραστηριότητες του ΚΠΕ Έδεσσας & σύνδεσή τους με ΣΠΠΕ

 

635

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ Δ.
Τα Σχολικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως πυρήνες περιβαλλοντικής δράσης

 

643

ΣΑΚΟΒΕΛΗ Π., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι., ΜΕΣΣΑΡΗΣ Δ.., ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ.
Κριτική αποτίμηση της εφαρμογής των ΣΠΠΕ στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση του Νομού Αχαΐας

 

652

ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΥ Δ.
Από τους μαθητές με περιβαλλοντική εκπαίδευση προς τους πολίτες με περιβαλλοντική συνείδηση: μία πρόταση για τον σχεδιασμό των ΣΠΠΕ με αφετηρία τη σχολική εμπειρία

 

662

ΣΟΦΟΥΛΗΣ K., ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ K., ΚΑΠΙΩΤΑΣ M.
Σχολικά Προγράμματα ΠΕ: Eνα Πλαίσιο για το Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση του Σχεδιασμού – Φιλοσοφία, Δυσκολίες & Προοπτικές

 

669

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΜΠΑΖΙΓΟΥ Κ.
Επίλυση προβλήματος: μια διδακτική μέθοδος στην υπηρεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία

 

681

ΣΧΙΖΑ Κ., ΦΛΟΓΑΪΤΗ Ε.
Τα χαρτόνια εργασίας, ένα παιδαγωγικό εργαλείο στην υπηρεσία της ομαδοκεντρικής μάθησης

 

690

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ.
Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

700

ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ Κ.
Αυτοαξιολόγηση με τη μέθοδο Vee-Heuristc: Ένα σύγχρονο εποικοδομητικό μοντέλο αξιολόγησης στην Εκπαίδευση για την Αειφορία

 

709

ΤΖΕΛΦΕ-ΑΝΕΣΤΗ Σ., ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε.
Αξιολόγηση εμπειριών από την ανάπτυξη Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

 

719

ΤΣΕΒΡΕΝΗ Ι.
Η Αθήνα μέσα από τα μάτια των παιδιών - Μια ποιοτική έρευνα

 

726

ΤΣΙΛΙΔΟΥ Ε.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή στο Νηπιαγωγείο

 

735

ΤΣΙΜΑΚΗ Π.
Περιβαλλοντικά προγράμματα στο Νομό Ευρυτανίας

 

742

ΤΣΙΟΥΛΗ- ΑΥΓΕΡΟΥ Ε. , ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ- ΜΗΛΙΩΝΗ Λ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.
Εκπαιδεύοντας το σχολείο για ένα βιώσιμο αύριο

 

746

ΦΟΥΣΕΚΗ Ε.
Το είναι και το έχειν στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Εμπειρική έρευνα και μια κατάθεση εμπειρίας

 

756

ΦΡΑΓΚΟΥ Ε.
Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Το ταξίδι του νερού στον τόπο μας

 

766

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΔΗΜΟΥ Α., ΖΟΜΠΟΛΑΣ Α., ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Σ., ΜΠΑΜΠΙΛΑ Ε., ΦΛΩΡΟΥ Δ.
Η θεματολογία και τα κριτήρια επιλογής των ΣΠΠΕ

 

776

ΨΑΛΛΙΔΑΣ Β., ΜΑΝΩΛΗ Ν., ΓΚΑΤΖΕΛΗ Β.
Τα όρια και οι δυνατότητες της διαμορφωτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο Σχολικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

784

ΨΑΛΛΙΔΑΣ Β., ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Ε.
Υγροτοπικά οικοσυτήματα στην Ελλάδα και προσέγγιση τους στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εμπόδια και προοπτικές

 

790

ΨΑΛΛΙΔΑΣ Β. , ΚΑΡΡΑΣ, Κ., ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Δ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΑΡΙΝΑΚΗ Α., ΘΗΒΑΙΟΥ Ι., ΜΙΧΟΥ Τ., ΣΙΜΙΤΖΗΣ Τ.
Η επίδραση του σχολείου και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη νεολαία

 

801

ΨΑΛΛΙΔΑΣ Β., ΜΑΝΟΥΣΟΥ Ε. , ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ Θ., ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΣΚΟΥΡΤΗ Π., ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Θ., ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΣΠΑΝΟΣ Β., ΤΣΕΛΕΚΤΣΙΔΟΥ Π., ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ Α.
Διερεύνηση των γνωρισμάτων των εκπαιδευτικών που συνοδεύουν μαθητές σε μελέτες πεδίου στο πλαίσιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετιζόμενης με φυσική αγωγή

 

810

 


ΤΟΜΟΣ Β - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ SPPE

Τίτλος

Σελίδα

ΑΓΑΖΑΝΗΣ Σ.
Ηριδανός ποτεμός: φύση, ιστορία, πολιτισμός

 

818

ΑΓΑΠΙΑΔΟΥ Π.
Εξερευνώντας το μεγαλείο του δάσους

 

825

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
Η αυλή του σχολείου - Παιχνίδια στην αυλή του σχολείου

 

835

ΑΚΡΙΩΤΟΥ Α., ΠΙΤΣΙΝΗ Α., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Φ.
Υγρότοποι! Τόποι και τρόπος ζωής

 

844

ΑΛΕΒΙΖΟΣ Α.Α., ΠΟΥΛΟΥ Β.Ε.
Ρεματιά Χαλανδρίου: χθες, σήμερα - αύριο;

 

850

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γ.
Η Τζοκόντα στο χώρο: ένα χαμόγελο

 

859

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
Περιβαλλοντικό παραμύθι σε δημοτικό σχολείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: Συνεργατική προσέγγιση

 

866

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Μ. , ΚΟΠΑΝΟΥ Ε. , ΜΑΓΑΛΙΟΥ Κ.
Το Βαρούσι μια παραδοσιακή γειτονιά γεμάτη αναμνήσεις

 

877

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ν., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Κ.
Λιγνίτης-Φως: Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου

 

882

ΒΑΪΡΙΝΟΥ Κ.
Τα απειλούμενα ζώα του τόπου μας

 

892

ΒΑΛΑΤΑ Χ.
Θάλασσα - πηγή ζωής:Εφαρμογή ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε παιδιά με αυτισμό

 

900

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ Φ.
Θάλασσα· απ' την ακτή Αλίμου Αττικής, στις θάλασσες της Ελλάδας, στις θάλασσες του κόσμου

 

905

ΒΕΡΡΑΣ Σ.
Ο κύκλος του νερού στη φύση

 

909

ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ Φ.
Το ταξίδι του νερού στη λίμνη Πολυφύτου Σερβίων

 

917

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Γ. Κ., ΣΟΥΦΗ Δ.
Ποταμοί οι δρόμοι του νερού. Ευλογία ή κατάρα;

 

924

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Δ. , ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗ Ο. , ΤΑΡΟΥΣΗ Μ.
Ευρώτας ποταμός: από τις πηγές ως το Δέλτα

 

933

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Θ. , ΣΠΑΝΟΜΗΤΣΙΟΣ Σ.
Σχεδιασμός, κατασκευή, και λειτουργία βασικών διεργασιών για την παραγωγή εναλλακτικών μορφών υγρών καυσίμων (βιοπετρέλαιο) με χρήση φυτικών ελαίων ως πρώτης ύλης

 

940

ΔΑΡΓΙΝΙΔΟΥ Λ. , ΚΑΠΝΑΣ Σ.
Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων - Επαναχρησιμοποίηση

 

944

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Δ.
Το νερό, ένας πολύτιμος φυσικός πόρος

 

948

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Φ., ΤΕΡΛΙΜΠΑΚΟΥ Ζ.
Στρατευμένοι στ' όραμα μιας βιώσιμης πόλης

 

954

ΖΑΓΑΝΑΣ Κ.
Ενέργεια και περιβάλλον - Η εξοικονόμηση ενέργειας

 

962

ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ., ΒΡΥΩΝΗΣ Δ.
Το σταυροδρόμι του Νότου - Το λιμάνι της Καλαμάτας

 

972

ΖΑΧΑΡΟΣ Ε.
Η διαχείριση των απορριμμάτων και η ανακύκλωση υλικών

 

980

ΖΟΥΖΙΑ Β., ΜΠΑΚΑΛΗ Μ.
Το νερό, δώρο της φύσης

 

990

ΘΑΝΑΣΙΑ Ν.
Η Γη μας: τόσο όμορφη, τόσο εύθραυστη

 

997

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Δ.
Η αυλή του σχολείου μας

 

1007

ΘΥΜΑΡΑ Μ.Μ.
Ήπιες μορφές ενέργειας στο σχολικό και οικιακό περιβάλλον

 

1017

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΓΓΟΥΡΑ Ε., ΟΡΔΟΥΜΠΟΖΑΝΗ Θ.Ε.
Απ'τ' όνειρο στην πράξη - Η ανάπλαση του Δήμου Δραπετσώνας μέσα από τα μάτια των μαθητών

 

1022

ΚΑΛΑΘΑΚΗ Μ., ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Α.
Τρόποι παρέμβασης των μαθητών στην διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στις πηγές Κάτω Βρύσης Αστριτσίου-Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση

 

1027

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Δ., ΚΥΡΙΤΣΗ M. , ΛΙΑΚΟΥ Μ.
Ο Πολίτης του Κόσμου

 

1034

ΚΑΛΥΒΑΣ Ι.
Μέλισσα και Μελισσομική χλωρίδα περιοχής

 

1043

ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε.
Η εκτροπή του Αχελώου και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον

 

1049

ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ Σ., ΚΑΡΙΜΑΛΗ Α.
Τα πουλιά επιστρέφουν στο άστυ

 

1057

ΚΑΜΤΣΙΟΥ Ν., ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Ε.
Ενέργεια, ενεργώ φιλικά

 

1067

ΚΑΝΑΡΗ Δ.
Τα δάση της Σάμου: Προβλήματα και προοπτικές

 

1077

ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗ Κ., ΚΑΡΙΜΑΛΗ Α.
Νερό

 

1087

ΚΑΣΤΡΑΝΗ Κ.
Η ιστορία του σκουπιδιού που έγινε βιβλίο

 

1096

ΚΕΧΑΓΙΑ Μ., ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ., ΖΑΒΕΑ Ε.
Η αξιοποίηση παλιότερων οικιστικών μοντέλων για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον

 

1105

ΚΕΧΡΗ Ζ., ΚΟΤΡΟΖΟΥ Κ.
Δημιουργία Εικονικής Αγροτουριστικής Μονάδας

 

1115

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ., ΤΡΙΚΑ Μ.
Βιώσιμη ανάπτυξη - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

1124

ΚΟΛΟΒΟΥ Σ.
Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος: Κηφισσός ποταμός, ο υγρότοπος της περιοχής μας

 

1130

ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Μ.
Περισυλλογή, ταξινόμηση και εκμετάλλευση ελαστικών οχημάτων

 

1140

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Β.
Περιβαλλοντικά προβλήματα Δήμoυ Νικαίας

 

1149

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Ε., ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Χ.
Μυγδονία, μια εικόνα βγαλμένη από τα παλιά

 

1156

ΛΕΜΠΕΣΗΣ Κ., ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ Α., ΖΑΧΟΣ Δ.
Από τη φτερωτή στον υδροστρόβιλο

 

1161

ΛΙΝΑΡΔΟΥ Δ.
Ελιά: ένα δέντρο μοναδικό στο πέρασμα των χρόνων

 

1168

ΜΑΝΩΛΑΚΗ Τ.
Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά για ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον

 

1176

ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ Σ.
Σύνδεση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για μια βιώσιμη ανάπτυξη

 

1182

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Ι.
Το σχολείο που μ αρέσει

 

1191

ΜΑΡΚΙΔΗΣ Ν. , ΒΟΥΛΓΑΡΗ Α. , ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ Ο.
Η άγρια πανίδα του χωριού μου ελαττώνεται και τα σκυλιά μας τα λένε αδέσποτα Τι φταίει;

 

1196

ΜΟΛΥΒΑ Σ., ΣΤΟΪΔΗΣ Π.
Βιομηχανική Κληρονομιά της Πόλης μας

 

1203

ΜΠΑΚΟΥ Μ., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μ.
Προσεγγίζοντας την αέρια ρύπανση μέσα από ένα ΣΠΠΕ στο 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής

 

1213

ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ Α., ΛΕΜΠΕΣΗΣ Κ., ΖΑΧΟΣ Δ., ΛΙΤΟΣ Δ.
Διαχείριση υδατικών πόρων: Νεροπεριπέτειες - Νεροδιαδρομές

 

1222

ΜΠΑΤΣΙΟΥ Μ.Δ. , ΜΙΡΓΚΟΥΔΗ Μ.Χ.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σχολικό περιβάλλον: Μελέτη μιας χαρακτηριστικής περίπτωσης

 

1229

ΜΥΛΩΝΑ Γ., ΧΑΤΖΗΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ Η.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ΑΕΒΑΛ και η μελλοντική της αξιοποίηση ως βιομηχανικού μνημείου

 

1239

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Η., ΣΛΗΦΚΑΣ Γ.
Κερκίνη: Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της λίμνης

 

1243

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α.
Περιβαλλοντική χωρητικότητα κυκλοφορίας οδών - Εφαρμογή σε οδούς της Τριανδρίας Θεσσαλονίκης

 

1247

ΝΤΕΜΙΡΤΖΗ Δ.
Το νερό στον Εύοσμο (χθες-σήμερα-αύριο) χρήση, διαχείριση

 

1251

ΠΑΛΑΖΗ Χ.
Μορφές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον: Φυσικό Αέριο - Ηλιακή Ενέργεια

 

1260

ΠΙΓΓΕΛΙΔΟΥ Κ.
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μεταλλαγμένος πλανήτης η Γή;

 

1265

ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ Θ., ΟΓΛΑΝΗΣ Β.
Ένα ταξίδι στα άστρα

 

1274

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ Ζ.
Ο Ναυτίλος ταξιδεύει στη Χαλκίδα

 

1283

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ., ΣΟΛΑΡΗΣ Ι.
Τραγούδι είναι η ζωή και η πόλη να μυρίζει γιασεμί

 

1292

ΣΑΜΑΡΑΣ Χ., ΚΟΥΤΡΟΤΣΙΟΥ Ε.
Λίμνη Δύστου: Η αρχόντισσα του κάμπου

 

1299

ΣΕΧΙΔΟΥ Ο., ΜΠΟΛΗΣ ΧΡ., ΧΑΛΚΙΔΗΣ Α.
Αρχιτεκτονική του Δρυμού και φυσικό περιβάλλον

 

1305

ΣΙΟΛΑ Π.
Το νερό

 

1314

ΣΚΟΥΝΤΖΗΣ Γ.
Ενέργεια: Σύμμαχος ή Εχθρός

 

1320

ΣΠΑΝΟΜΗΤΣΙΟΣ Σ., ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Θ.
Μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων στο προαύλιο του σχολείου και τις αίθουσες διδασκαλίας-Μέτρηση όξινης βροχής

 

1326

ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ Α.
Μια καινοτόμος δράση που έχει ως σκοπό τη δημιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνων και ενεργών αυριανών πολιτών, δραστηριότηες από την υλοποίηση ΣΠΠΕ κατά την τριετία 2002-05

 

1332

ΣΤΑΘΕΑ Μ., ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ Π.
Δύο προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σχολείο και στη σχολική βιβλιοθήκη: Μάνη και Κωνσταντινούπολη ιστορία, ήχοι και εικόνες

 

1339

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗ Α., ΚΑΒΟΥΡΑΣ Μ., ΒΑΦΙΑΣ Δ., ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Γ., ΨΩΡΑΣ Π.
Γύρω, γύρω όλοι: σπόρος,σχίνος, περιβόλι

 

1345

ΣΤΕΛΛΑΚΗ Π.
Το σχολείο που μ'αρέσει

 

1353

ΣΤΕΡΠΗ Χ.
Το λιμάνι της Χαλκίδας

 

1359

ΣΤΡΙΓΚΟΥ Δ.
Αισθητική και λειτουργική ανάπλαση της αυλής του Σχολείου μας

 

1368

ΣΤΥΛΙΔΟΥ Μ.
Ο αέρας που αναπνέουμε στο Πανόραμα

 

1376

ΣΥΜΙΝΗΣ Ν.
Καταγραφή και ανάδειξη αγροτικών δρόμων και περιβαλλοντικών μονοπατιών περιοχής Σκουτάρου, Δήμου Πέτρας

 

1386

ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ-ΚΑΜΗΛΟΥ Α., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ο., ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ Χ.
Δυτικές ακτές Κεφαλληνίας - Θαλάσσια είδη που απειλούνται με εξαφάνιση

 

1391

ΣΥΡΜΟΓΛΟΥ Α.
Όλα τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά

 

1397

ΤΖΑΣΤΑΣ Γ., ΧΑΤΖΗΜΗΛΙΟΥΔΗΣ Ν.
Οι δρόμοι της νανόχηνας: Εμπειρίες και συμπεράσματα από τη δράση σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων στην προστασία απειλούμενων ειδών της ελληνικής πανίδας

 

1412

ΤΖΟΥΡΑ Μ., ΚΟΝΤΟΣ Π.
Ερευνώ το θαλάσιο κόσμο και την ακτή της περιοχής μου

 

1419

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι.
Φαινόμενο θερμοκηπίου-Κλιματικές αλλαγές

 

1423

ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ Ν.
Ηλιακή Ενέργεια; Ναι, ευχαριστώ: ένα ΣΠΠΕ με παιδιά της Στ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο συνδυάζει τυπικές και μη τυπικές διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες

 

1430

ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
Το ποτάμι μας -Εδεσσαίος ή Βόδας

 

1440

ΤΣΙΓΚΟΥ Α., ΓΚΑΜΠΕΝΗΣ Χ.
Βουρκάρι Μεγάρων: Ένας υδροβιότοπος με ιστορία

 

1449

ΤΣΙΛΑΦΑΚΗΣ Ι., ΒΕΛΤΣΟΥ Α.
Ήχος και Φύση

 

1458

ΤΣΙΜΠΟΣ ΧΡ.
Περιβάλλον και Διατροφικές συνήθειες

 

1466

ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ Ι., ΖΗΣΑΚΟΥ Α.
Κλιματισμός, Βιοκλιματισμός και επιπτώσεις στο περιβάλλον

 

1470

ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ Α., ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
Το δίκτυο της τηλεθέρμανσης της πόλης της Πτολεμαϊδας: Περιβαλλοντικές και άλλες προεκτάσεις

 

1474

ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι.
Οι Συκιές του χθες και του σήμερα, το Σχολείο μας

 

1477

ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΙΔΟΥ Μ., ΜΠΑΚΑΛΗ Α.
Φάγαμε ψωμί και αλάτι/Ο κύκλος του ψωμιού

 

1487

ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ Ε.
Σώμα και Περιβάλλον: Δυο χώροι στους οποίους κατοικώ, τους οποίους μοιράζομαι, φροντίζω και αγαπώ

 

1494

ΧΑΝΟΣ Ν.
Το λιμανάκι του Κερατσινίου και οι γύρω ακτές - Κάθε λιμάνι και καημός

 

1501

   
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά