Η εικονική περιήγηση με τίτλο: «Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς στο Πέρασμα του Χρόνου» αποτελεί συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό του ομώνυμου προγράμματος του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Καστοριάς. Εστιάζοντας στη διαχρονική σχέση του κατοίκου της πόλης με τη λίμνη, μία «στενή» σχέση που διαμορφώνει τον τοπικό πολιτισμό, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναζήτηση βιώσιμων προτύπων ανάπτυξης και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς για το παρόν και το μέλλον.

Σύνδεσμος: https://earth.google.com/web/data=MkEKPwo9CiExcEpQejlKaHgyOW0teDBrVlNBWWU4RkV1RmtXVDltOV8SFgoUMEQwNUM1Njg0MDFEMTk2QUUyOTYgAQ

Κατά την εξέλιξη των βιωματικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, οι μαθητές/τριες υιοθετούν διαδοχικά τέσσερις ρόλους: α) του περιηγητή, β) του αρχιτέκτονα, γ) του κατοίκου της περιοχής και δ) του ενεργού πολίτη, μέσα από τους οποίους επιχειρείται η ανάδειξη της αισθητικής, ιστορικής, αρχιτεκτονικής, οικονομικής αξίας των μνημείων της περιοχής και των τάσεων ένταξής τους στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Μία ανάλογη προσέγγιση επιλέχθηκε και για τον σχεδιασμό της παρούσας εικονικής περιήγησης.

Η εικονική διαδρομή ξεκινά από τη «Νότια Παραλία» της πόλης της Καστοριάς, στο ύψος της οδού Πατρ. Γενναδίου (Νεοκλασικά Λιάνου) και ολοκληρώνεται στην οδό Πηχεών, στον Πυρήνα των Αγίων Αποστόλων. Εστιάζοντας σε 18 σημεία πολιτισμικού ενδιαφέροντος, ο χρήστης της ψηφιακής εφαρμογής απαντά σε 18 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντλεί πληροφορίες.

Για να πλοηγηθείτε στην εικονική περιήγηση, χρησιμοποιείστε τα βέλη δίπλα στην ένδειξη «Πίνακας περιεχομένων» (> και <). Μετά από κάθε ερώτηση εμφανίζεται η σωστή απάντηση και σύντομο κείμενο τεκμηρίωσής της.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά