Η ψηφιακή έκθεση φωτογραφιών σχεδιάστηκε με στόχο να αποτελέσει μια αφορμή γνωριμίας με ένα μικρό μόνο μέρος της βιοποικιλότητας της περιοχής μας, ενός ζωντανού πλούτου, η διασφάλιση του οποίου προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας ισορροπημένης σχέσης μεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος ανάπτυξής του. Περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες ορχιδεών που παρατηρούνται στην περιοχή της Καστοριάς, ενώ στα συνοδευτικά κείμενα παρουσιάζεται σύντομη πληροφορία σχετική με την προέλευση της επιστημονικής ονομασίας κάθε είδους, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, την περίοδο ανθοφορίας και τη γεωγραφική του εξάπλωση (https://kpe-kastor.kas.sch.gr/orchidaceae/).

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά