Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Καστοριάς, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προγραμματίζει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δια ζώσης και διαδικτυακά, με σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2022, βάσει της εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ. Φ11/154902/Δ7/30-11-2021.

 

Τα δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα, μονοήμερης διάρκειας, θα διεξάγονται κατά κύριο λόγο σε εξωτερικούς χώρους, με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής και ο προγραμματισμός τους θα λαμβάνει υπόψη τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς. Τα προγράμματα που μπορούν να επιλέξουν οι σχολικές ομάδες για την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2022 είναι:

Α. ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. «Οι Δρόμοι του Νερού - Η Λίμνη της Καστοριάς», για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

2. «Το Δάσος», για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

3. «Βιοποικιλότητα: Το Εργαστήρι της Ζωής», για μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

4. «Μας Περιβάλλουν: Ο Κόσμος των Πουλιών», για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

5. «Μικρή Γλυκιά Ζωή: Προσέγγιση του Μικρόκοσμου των Γλυκών Νερών», για μαθητές προσχολικής ηλικίας, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

6. «Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς στο Πέρασμα του Χρόνου», για μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

7. «Όψεις της πόλης στη Συνοικία Απόζαρι», για μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

8. «Η Αυλή μας», για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού

9. «Μια Σταγονοπαρέα στη Λίμνη μας», για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

10. «Τα Μυστικά του Δάσους», για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

11. «Η Άγρια Ζωή γύρω μας», για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας


Β. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


1.«Η Λίμνη ως Οικοσύστημα»
, για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (1 διδακτική ώρα)

2. «Η Λίμνη και η Πόλη της Καστοριάς», για μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (1 διδακτική ώρα)

3. «Το Δάσος», για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (1 διδακτική ώρα)

4. «Ενέργεια και Περιβάλλον», για μαθητές Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου (1 διδακτική ώρα)

5. «Η Έννοια και οι Αξίες της Βιοποικιλότητας», για μαθητές Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (2 διδακτικές ώρες - η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να παραταθεί έως 3 διδακτικές ώρες)

6. «Μας Περιβάλλουν: Ο Κόσμος των Πουλιών», για μαθητές Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (1-2 διδακτικές ώρες)

7. «Κλιματική Αλλαγή και Βιοποικιλότητα», για μαθητές Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (1 διδακτική ώρα)

8. «Η βιοποικιλότητα του τόπου μας: Ορχιδέες», για μαθητές για μαθητές Δ’, Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (1 διδακτική ώρα)

9. «Τα Μυστικά του Δάσους», για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (1 διδακτική ώρα)

Αιτήσεις - δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσής τους μέχρι την Πέμπτη 23/12/2021 (παρατίθεται πρότυπο αίτησης).

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων παρακαλούνται να αποστείλουν στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς τους σχετικούς πίνακες και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών μέχρι την Παρασκευή 14/01/2022.

Η ημερομηνία υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος θα οριστεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς με τις σχολικές μονάδες και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και έχουν την ευθύνη για τους μαθητές/τριες τους σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

.pdf /.docx

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά