Οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Καστοριάς ευχαριστούμε θερμά την Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Καστοριάς «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.» για την ευγενική συγκατάθεσή της στη δωρεάν είσοδο στο Ενυδρείο Καστοριάς και στον χώρο αναπαράστασης του Προϊστορικού Λιμναίου Οικισμού Δισπηλιού, των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικής θεματολογίας του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς. Ευχαριστούμε θερμά, επίσης, το προσωπικό των αντίστοιχων δομών της «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.» για την πολύτιμη συνεργασία του κατά τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά