Από το 1974 και κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Θεσμοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 1972 στο πλαίσιο της Διάσκεψης της Στοκχόλμης, της Διάσκεψης - ορόσημο των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον, που οδήγησε στη δημιουργία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme - UNEP).

«Μόνο μία Γη» ήταν το σύνθημα της Διάσκεψης της Στοκχόλμης το 1972. 50 χρόνια μετά, το ίδιο σύνθημα παραμένει επίκαιρο και επιλέχθηκε ως το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Στόχος του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών η παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος, η διαρκής ενημέρωση των κυβερνήσεων και της διεθνούς κοινότητας, η ανάπτυξη πολιτικής συναίνεσης και ο συντονισμός των δράσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων παγκόσμια.

Από τη δημιουργία του, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών συνεργάζεται στενά με τα 193 κράτη-μέλη του και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη θέσπιση ενός σημαντικού αριθμού πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών (για τον περιορισμό της ρύπανσης των ωκεανών και τη διάσωση της θαλάσσιας ζωής από τις πετρελαιοκηλίδες και τις τοξικές εκροές των πλοίων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την ανάσχεση της μάστιγας της όξινης βροχής, τη θέσπιση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής χημικών ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, την απαλλαγή από την τοξική βενζίνη με μόλυβδο, τον περιορισμό και την απαγόρευση του εμπορίου απειλούμενων ειδών, την επέκταση των προστατευόμενων περιοχών και την αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, την προώθηση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, τη σύσταση τη Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, τη σύναψη της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, που έθεσε ένα πρότυπο για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου και οδήγησε στην υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο και στη Συμφωνία - ορόσημο του Παρισιού το 2015).

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά