Η έννοια της βιοποικιλότητας, της βιολογικής ποικιλίας, συχνά αντιληπτή ως η εντυπωσιακή ποικιλία των φυτών, των ζώων και των μικροοργανισμών, περιλαμβάνει, επίσης, τις γενετικές διαφορές ανάμεσα στα άτομα του ίδιου πληθυσμού και στους πληθυσμούς του ίδιου είδους και την ποικιλία των οικοσυστημάτων και των τοπίων του πλανήτη.

 

Η βιοποικιλότητα, ανεκτίμητης αξίας και αναντικατάστατος φυσικός πόρος, αποτελεί καίριο πυλώνα οικοδόμησης των πολιτισμών μας. Αποβλέποντας στην αναχαίτιση των σύγχρονων ρυθμών συρρίκνωσής της και με δεδομένη τη σημασία της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για τη διατήρηση και βιώσιμη διαχείρισή της, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την 22η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα για τη Βιοποικιλότητα.

 

Με θέμα «Από τη Συμφωνία στη Δράση: Ανάκτηση της Βιοποικιλότητας» (“From Agreement to Action: Build Back Biodiversity”), η φετινή ημέρα για τη βιοποικιλότητα εστιάζει και αναδεικνύει τη συμφωνία ιστορικής σημασίας που επετεύχθη κατά την 15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP15) της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλία, που πραγματοποιήθηκε στις 7-19 Δεκεμβρίου 2022 στο Μόντρεαλ του Καναδά.

 

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά