Τα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Καστοριάς

Το Kέντρο υλοποιεί ημερήσια και τριήμερα προγράμματα για μαθητικές ομάδες Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπαίδευσης με θεματολογία σχετική με το τοπικό μας περιβάλλον.


Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές από σχολεία των νομών εμβέλειάς του σε ποσοστό 70% και σχολεία εκτός εμβέλειας σε ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού που επισκέπτονται το Kέντρο.

H εμβέλεια του Κ.Π.Ε. Καστοριάς

Α'/θμια εκπαίδευση

Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Ανατ. Θεσσαλονίκης, Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Ιωαννίνων, Μαγνησίας, Κέρκυρας

Β'/θμια εκπαίδευση

Ανατ. Θεσσαλονίκης, Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Άρτας, Ιωαννίνων, Μαγνησίας, Πέλλας, Κέρκυρας

 

Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν τα παρακάτω προγράμματα:

 

Για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

           

         

    

 

         

    

 

                                      

    

 

                                        

    

 

                                       

    

   

                              

    

 

        
 

Για μαθητές νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας

 

         

    

 

       

    
 

       

    

 

 

 

Ο σχεδιασμός και η ροή των προγραμμάτων έχουν ευέλικτη μορφή με σκοπό να μπορούν να ενσωματώνονται σε αυτά τυχόν αλλαγές που προκύπτουν από την εμπειρία των μελών της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε., καθώς και από τις παρατηρήσεις και την αξιολόγηση των προγραμμάτων από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που τα παρακολουθούν.

 

Γενικοί στόχοι των προγραμμάτων

 

1. Προσφορά βασικών γνώσεων για την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των υδατικών και χερσαίων οικοσυστημάτων και των προϋποθέσεων ισορροπίας τους, κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και των τρόπων επίλυσής τους (γνωστικό μέρος).

2. Συνειδητοποίηση της σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία αξιών, στάσεων και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον (συναισθηματικό μέρος).

3. Ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, καταγραφής, ταξινόμησης της ζωής στη φύση, καθώς και δεξιοτήτων διερεύνησης και δράσης γύρω από περιβαλλοντικά θέματα (ψυχοκινητικό μέρος).

4. Καλλιέργεια αισθητικών κριτηρίων, που μας διδάσκει η αρμονία της φύσης, αλλά και το ιδιαίτερο κάλλος του τοπικού περιβάλλοντος (αισθητικό μέρος).

5. Κοινωνικοποίηση των μαθητών με τη συμμετοχή τους στην ομαδική εργασία.

 

Μεθοδολογική Προσέγγιση

 

Ορίζοντας και οριοθετώντας την έννοια "περιβάλλον" ως το φυσικό δομημένο τοπίο του πλανήτη μας κι ακόμη ως φυσικό πόρο προς διαχείριση με στόχο τη διατήρηση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στοιχειοθετούμε μία εκπαίδευση από το περιβάλλον, μέσα στο περιβάλλον και για το περιβάλλον.
Το κάθε πρόγραμμα αναπτύσσεται σε μια πορεία γενικού-ειδικού συνδέοντας την πλανητική με την εθνική και την τοπική διάσταση του θέματος. Το αντικείμενο μάθησης προσεγγίζεται ολιστικά, απευθύνεται δηλαδή σε ποικίλες πλευρές της ανθρώπινης φύσης: διανόηση, συναίσθημα, αισθήσεις, στάσεις και συμπεριφορές.

Η διεπιστημονική διαπραγμάτευση των περιβαλλοντικών θεμάτων ευνοεί τη σφαιρικότερη κατανόησή τους, καθιστώντας έτσι δυνατή την εύρεση και εφαρμογή αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισής τους.

Με τις μεθόδους συμμετοχικής, βιωματικής μάθησης ενθαρρύνεται η προσωπική εμπλοκή των παιδιών στη διαδικασία μάθησης και η αυτενεργός τους δράση.

Η ομαδική εργασία ευνοεί την έκφραση του ιδιαίτερου δυναμικού της κάθε ομάδας, ενώ η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού διαμορφώνεται από την ενεργητική στάση του μαθητή και τη ρυθμιστική παρέμβαση του εκπαιδευτικού.

Η άμεση παρατήρηση με σκοπό την προσέγγιση του περιβάλλοντος κατά την εργασία πεδίου σε επιλεγμένα μονοπάτια μελέτης της φύσης και ειδικά χαραγμένες διαδρομές, καθώς και οι πειραματικές ασκήσεις που διεκπεραιώνονται στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. βοηθούν στην ανάλυση και μελέτη χαρακτηριστικών περιπτώσεων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Τέλος, για την έκφραση και αξιολόγηση της αφομοίωσης των εννοιών που αναπτύχθηκαν χρησιμοποιούνται παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση καθώς και ποικιλία τεχνικών αισθητικής αγωγής που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

 

Στάδια των Προγραμμάτων

 

Α΄ Στάδιο. Οι μαθητές και οι συνοδοί τους γνωρίζονται με τα μέλη της Π.Ο., ξεναγούνται στους χώρους του Κ.Π.Ε. και ενημερώνονται για τον ρόλο και τη λειτουργία του Κέντρου, καθώς επίσης και για την πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα παρακολουθήσουν.

 

 

Β΄ Στάδιο. (Παρουσίαση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος) Με προβολή διαφανειών, βιντεοταινιών και χρήση άλλων εποπτικών μέσων παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές έννοιες του θέματος και με κατάλληλες ερωτήσεις και διάλογο επιτυγχάνεται η συμμετοχή των μαθητών.

 

 

 

Γ΄ Στάδιο. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και εφοδιάζονται με φύλλα εργασίας και διάφορα όργανα (κιάλια, πυξίδες, θερμόμετρα, βαρόμετρα, μεγεθυντικούς φακούς, φωτογραφικές μηχανές κ.ά.), τα οποία χρησιμοποιούν στην ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή που ακολουθούν. Σε προκαθορισμένες στάσεις υλοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

 

 

Δ΄ Στάδιο. Οι μαθητές εκφράζουν δημιουργικά τις εντυπώσεις τους συμμετέχοντας σε εργαστηριακές ασκήσεις και σε παιχνίδια ρόλων, συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με το θέμα που παρακολούθησαν. Με φύλλα εργασίας και ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια, γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος και καταγράφονται οι παρατηρήσεις των μαθητών και των συνοδών τους.

 

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά