Από το 1993, κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, επιδιώκοντας την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία του γλυκού νερού. Με θέμα «Αναγνωρίζοντας την αξία του νερού», η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού ενθαρρύνει την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την επίτευξη του 6ου Στόχου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030, ως «απάντηση» στην παγκόσμια κρίση νερού που αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας.

 

Η σύγχρονη οικονομική ανάπτυξη και ο συνεχώς αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός μεγεθύνουν τις απαιτήσεις της γεωργίας και της βιομηχανίας για νερό, ενώ η χρήση του για την παραγωγή ενέργειας εντατικοποιείται διαρκώς για να καλύψει τη ζήτηση. Και όσα αναφέρονται συμβαίνουν σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή καθιστά τη διαθεσιμότητα του νερού πιο ασταθή και συμβάλλει στην ποιοτική υποβάθμισή του.


 

Οι σημερινές απαιτήσεις σε υδάτινους πόρους και οι εφαρμοζόμενες πρακτικές για την εκπλήρωσή τους, συχνά αψηφούν τις ανάγκες εκατομμυρίων ανθρώπων παγκόσμια. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αξία του νερού καθορίζει τις κατευθύνσεις που επιλεγούμε για τη διαχείρισή του και προδιαγράφει τις δυνατότητες ισότιμης πρόσβασης στη χρήση του. Πολύ μεγαλύτερη από την τιμή του, η αξία του νερού για τα νοικοκυριά μας, τον πολιτισμό, την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την ακεραιότητα του φυσικού περιβάλλοντος είναι πολυσύνθετη και ανυπολόγιστη. Αν παραβλέψουμε οποιαδήποτε από τις ποικίλες διαστάσεις της, διακινδυνεύουμε τη βιωσιμότητα του αναντικατάστατου και πεπερασμένου αυτού φυσικού πόρου.

 

 

Ο 6ος Στόχος του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030, αφορά στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους. Χωρίς μια ολοκληρωμένη αντίληψη της πραγματικής και πολυδιάστατης αξίας του νερού, η διαφύλαξη του κρίσιμου αυτού πόρου προς όφελος όλων είναι ανέφικτη.


Από τους επίσημους ιστότοπους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού:

https://www.unwater.org/worldwaterday2021/

www.worldwaterday.org

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά