«Δάση και Βιοπορισμός:
Υποστηρίζοντας τους Ανθρώπους και τον Πλανήτη»

 

Κάθε χρόνο, η τρίτη μέρα του Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής (World Wildlife Day), με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας σε θέματα προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Την ημέρα εκείνη, το 1973, υιοθετήθηκε η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, γνωστή ως «CITES» (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), ώστε να διασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο άγριων ζώων και φυτών δεν θα αποτελεί απειλή για την επιβίωσή τους.

 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής γιορτάζεται φέτος με θέμα «Δάση και Βιοπορισμός: Υποστηρίζοντας τους Ανθρώπους και τον Πλανήτη» και στόχο την ανάδειξη του κεντρικού ρόλου των δασικών ειδών, των δασικών οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, για τη διατήρηση των μέσων διαβίωσης εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων παγκόσμια, και ιδιαίτερα των αυτόχθονων και τοπικών κοινοτήτων που συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς με δασικές ή γειτονικές με δάση περιοχές.

Η επιδίωξη της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Άγριας Ζωής ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους 1, 12, 13 και 15 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030 και τις ευρείες δεσμεύσεις τους για την εξάλειψη της φτώχειας, τη διασφάλιση βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, την ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, την προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, την αντιμετώπιση της ερημοποίησης και την ανάσχεση της υποβάθμισης του εδάφους και της απώλειας της βιοποικιλότητας.

 

 

Μεταξύ 200 και 350 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκόσμια ζουν σε δασικές περιοχές ή κοντά σε αυτές και εξαρτώνται από τις ποικίλες οικοσυστημικές υπηρεσίες και τους οργανισμούς τους για την κάλυψη των πιο βασικών αναγκών τους, μεταξύ άλλων, για την εξασφάλιση τροφής, στέγης, ενέργειας και φαρμάκων.

Αυτόχθονες πληθυσμοί διαχειρίζονται σήμερα το 28% περίπου της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τα πιο άθικτα δάση του. Οι περιοχές αυτές δεν είναι μόνο ουσιαστικής σημασίας για την οικονομική και προσωπική ευημερία των ανθρώπων που φιλοξενούν, αλλά και για την πολιτισμική τους ταυτότητα.


Τα δάση, η ποικιλία της ζωής που υποστηρίζουν και οι ανθρώπινες κοινωνίες που εξαρτώνται από αυτά, βρίσκονται σήμερα στο σταυροδρόμι των πολλαπλών πλανητικών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε, από την κλιματική αλλαγή έως την απώλεια της βιοποικιλότητας και τις υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής δίνει έμφαση στις δυνατότητες βιοπορισμού που παρέχουν τα δάση και η άγρια ζωή που φιλοξενούν, επιδιώκοντας την προώθηση προτύπων διαχείρισης που προάγουν τόσο την ανθρώπινη ευημερία όσο και τη μακροπρόθεσμη διατήρησή τους, και την ανάδειξη της αξίας παραδοσιακών πρακτικών που συμβάλλουν στη επίτευξη μίας περισσότερο βιώσιμης σχέσης με αυτά τα καίριας σημασίας φυσικά συστήματα.

  

 

Από την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών:
https://www.un.org/en/observances/world-wildlife-day

(προσαρμογή στα ελληνικά από το Κ.Π.Ε. Καστοριάς)

 

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά