Η σύνδεση της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με τους υπόλοιπους 16 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΟΗΕ για το 2030

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

(https://youtu.be/6kfPcQ3QBYQ)

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά