Από το 1974 και κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Θεσμοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 1972 με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας, των κυβερνήσεων, των οργανισμών και των πολιτών, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Με σύνθημα «Επανασχεδιασμός, Αναδημιουργία, Αποκατάσταση» (Reimagine, Recreate, Restore), η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον σηματοδοτεί την έναρξη της «Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Αποκατάσταση του Οικοσυστήματος» (2021-2030), μίας παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την αναβίωση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας μιας μεγάλης ποικιλίας οικοσυστημάτων, χερσαίων και υδατικών, από δασικά έως αγροτικά, από τις κορυφές των βουνών μέχρι τα βάθη της θάλασσας.

Αποκατάσταση των οικοσυστημάτων σημαίνει πρόληψη, ανάσχεση και αναστροφή της υποβάθμισης, του κατακερματισμού και της απώλειάς τους, προϋποθέτει την υιοθέτηση σε παγκόσμια κλίμακα μίας διαφορετικής οπτικής: από την εντατική εκμετάλλευση στη βιώσιμη διαχείρισή τους. Αποκατάσταση των οικοσυστημάτων σημαίνει εξισορρόπηση των οικολογικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Είναι η κατεύθυνση που διατρέχει το σύνολο των 17 Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030, συνιστώντας επιλογή κρίσιμης σημασίας για την επίτευξή τους, μεταξύ άλλων, για την εξάλειψη της φτώχειας και του υποσιτισμού, τη διασφάλιση της παγκόσμιας υγείας, τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος απευθύνεται σε όλους και μας προτρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που καταναλώνουμε.

Απευθύνεται στις επιχειρήσεις για την προώθηση μοντέλων πράσινης ανάπτυξης.

Απευθύνεται στους αγρότες και στους παραγωγούς για την εφαρμογή περισσότερο αειφορικών πρακτικών.

Απευθύνεται στις κυβερνήσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων σε έργα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς για να εμπνεύσουν τους μαθητές τους για την ανάληψη δράσεων.

Απευθύνεται στους νέους ανθρώπους για να οικοδομήσουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς δημιούργησε βίντεο για την παρουσίαση ορισμένων αριθμητικών δεδομένων που σχετίζονται με την αξία των οικοσυστημάτων, την υποβάθμισή τους και τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη ευημερία, τις δυνατότητες αποκατάστασής τους και τα αναμενόμενα οφέλη (https://youtu.be/90oCmvkIRVY).

Τα αριθμητικά δεδομένα αντλήθηκαν από τον ιστότοπο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος: https://www.worldenvironmentday.global/did-you-know/facts-figures

 

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά