Εισαγωγή

Η Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Καστοριάς αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με πληροφορίες, δραστηριότητες και φύλλα εργασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης για περιβαλλοντικά θέματα. Αφορά κυρίως στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιούνται στο ΚΠΕ Καστοριάς αλλά και σε σύγχρονα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει αφενός τους εκπαιδευτικούς τόσο στο επίπεδο των απαιτούμενων γνώσεων για τα περιβαλλοντικά θέματα όσο και στο επίπεδο των μεθόδων και προτάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην τάξη και αφετέρου τους μαθητές για την απόκτηση βασικών γνώσεων και την ευαισθητοποίησή τους μέσα από παιχνίδια ρόλων και βιωματικές δραστηριότητες.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά