ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(σε μορφή pdf)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

«Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

στη σημερινή πραγματικότητα»

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου-1 & 2 Δεκεμβρίου 2012

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 
 

Επιμέλεια: Στεφανόπουλος Ν.
Μαρδίρης Θ.
Πήλιουρας Π.